Hitachi đã phát triển một loạt thang máy để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tổng thể của tòa nhà. Để tìm hiểu thêm về các loại thang máy đa dạng của Hitachi, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 090 222 6066.
Chất lượng của hệ thống thang máy nói chung quyết định mức độ phục vụ của tòa nhà.
Thang máy Hitachi được thiết kế và tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tòa nhà của bạn và có khả năng xây dựng các thang máy hiệu quả, kinh tế và đáng tin cậy nhất mà bạn có thể dễ dàng lắp đặt.

 • UAG-SN1

  Thang không phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 1600
  Tốc độ định mức (m / giây) 1,0 - 1,75
  Số điểm dừng tối đa 24
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 80
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  UAG-SN1
 • OUG-ON1

  Thang không phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 1,0 - 2,5
  Số điểm dừng tối đa 36
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 120
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  OUG-ON1
 • HVF

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 900 - 1800
  Tốc độ định mức (m / giây) 2.0 - 4.0
  Số điểm dừng tối đa 48
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 200
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  HVF
 • VFI-II

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 450 - 1600
  Tốc độ định mức (m / giây) 1,0 - 2,5
  Số điểm dừng tối đa 40
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 140
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  thang máy Hitachhi VFI-II
 • HCA

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 825-2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 3.0 - 4.0
  Số điểm dừng tối đa Xin vui lòng liên hệ
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) Xin vui lòng liên hệ
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  HCA
 • MCA

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 1,0 - 3,0
  Số điểm dừng tối đa 48
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 150
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  Danh mục sản phẩm
  MCA
 • LCA

  Thang không phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 450-2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 1,0 - 1,75
  Số điểm dừng tối đa Xin vui lòng liên hệ
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) Xin vui lòng liên hệ
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  Danh mục sản phẩm
  LCA
 • LF

  Vận chuyển hàng hóa
  Tải trọng định mức (kg) 1000 - 5000
  Tốc độ định mức (m / giây) 0,5 - 1,0
  Số điểm dừng tối đa Xin vui lòng liên hệ
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) Xin vui lòng liên hệ
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  Danh mục sản phẩm
  LF
 • UVF

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 1050 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 5,0 - 9,0
  Số điểm dừng tối đa 64
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 200 (5,0 - 6,0m / giây)
  250 (7,0 - 9,0m / giây)
  Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản  
  Danh mục sản phẩm
  UVF
 • SVC / SED

  Trang Chủ
  Tải trọng định mức (kg) 200 - 300
  Tốc độ định mức (m / giây) 0,3
  Số điểm dừng tối đa 5
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 13
  Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản  
  Danh mục sản phẩm
  SVC / SED
 • HVF

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 900 - 1800
  Tốc độ định mức (m / giây) 2.0 - 4.0
  Số điểm dừng tối đa 48
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 200
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  HVF
 • VFI-II

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 450 - 1600
  Tốc độ định mức (m / giây) 1.0 - 2.5
  Số điểm dừng tối đa 40
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 140
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  thang máy Hitachhi VFI-II
 • HCA

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 825 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 3.0 - 4.0
  Số điểm dừng tối đa Xin vui lòng liên hệ
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) Xin vui lòng liên hệ
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  HCA
 • MCA

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 1.0 - 3.0
  Số điểm dừng tối đa 48
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 150
  Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc  
  Danh mục sản phẩm
  MCA
 • UVF

  Phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 1050 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 5.0 - 9.0
  Số điểm dừng tối đa 64
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 200(5.0 - 6.0m/sec)
  250(7.0 - 9.0m/sec)
  Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản  
  Danh mục sản phẩm
  UVF
 • UAG-SN1

  Thang máy không phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 1600
  Tốc độ định mức (m / giây) 1.0 - 1.75
  Số điểm dừng tối đa 24
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 80
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  UAG-SN1
 • OUG-ON1

  Thang máy không phòng máy
  Tải trọng định mức (kg) 630 - 2000
  Tốc độ định mức (m / giây) 1.0 - 2.5
  Số điểm dừng tối đa 36
  Khoảng cách di chuyển tối đa (m) 120
  Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan  
  Danh mục sản phẩm
  OUG-ON1

YÊU CẦU BÁO GIÁ, TƯ VẤN THANG MÁY HITACHI

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin dưới đây

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

HOA HOA ON MAP